Arvot asiakkaalle

Yhden kanavan kautta asiakkaalle kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu asiakkaan tarpeet.

Ostaminen on mahdollista asiakkaan haluamalla tavalla, online, sähköposti, palveluna puhelimitse tai jopa tavaten.
Yksi kontakti riittää.

Arvot Repovesikeskus tiimissä

Auttaminen
Autetaan asiakasta löytämään palvelut
Autetaan jäseniä parantamaan palveluitaan

Luottamuksellisuus
Kaikki keskustelut ja tiedot ovat vain jäsenille

Avoimuus
Jaetaan tietoa avoimesti kaikille jäsenille
Sisäinen viestintä avointa ja luottamuksellista

Rehellisyys
Jäseniltä edellytetään ehdotonta rehellisyyttä toisia ja asiakkaita kohtaan

Laatu

Palvelun laatu on meille kaikille tärkeää. Siksi suoritamme laaduntarkkailua ja annamme toimijoillemme rehellistä palautetta. Tätä samaa toivomme saavamme myös asiakkailtamme.

Olemme paneutuneet ohjattuun laadulliseen toimintaan. Siitä on osoituksena matkailualan Laatu1000 sertifikaattimme