Mikä on Repovesikeskus

Repovesikeskuksen historia juontaa Valkealan kunnan aikoihin vuoteen 2005, jolloin oli tuon niminen hanke.

Hankkeessa suunniteltiin Repoveden kansallispuiston läheisyyteen palvelukeskuksena toimivaa rakennusta. Paikaksi oli suunniteltu Murjanvuori lähellä Orilammen Majaa. Tuohon aikaan arveltiin kansallispuiston vuotuisen kävijämäärän asettuvan 90000 käyntikerran tasolle. 

Suunnitelma jäi kuitenkin toteuttamatta, koska siihen ei löytynyt riittävästi rahoitusta eikä sitoutuneita toimijoita. Asia hautautui, kuten sen jälkeinen ”Kirnu” suunnitelmakin.

Aikaa kului ja Repoveden kansallispuiston palveluja rakennettiin edelleen. Kävijämäärä lisääntyi alueella ja sinne syntyi pieniä matkailualan toimijoita. Vuonna 2012 kolme tällaista yrittäjää, Paula Niskala, Juhani Outinen ja Timo Toivonen, päättivät yhdistää toimintojaan ja auttaa asiakasta palvelujen ostamisessa.

Mikä yhteiselle toiminnalle nimeksi?

Toiminnan nimi löytyi, mistäpä muualtakaan, kuin luonnosta. Rauhallinen metsälenkki koiran kanssa sai ajatukset luistamaan. Repojotoksen Paula lausui ääneen ajatuksensa: ”Repovesikeskus”. Sitä pohdittiin yhdessä, voisiko tuo nimi olla kelvollinen. Miksi ei, nimi oli käytettävissä ja muutenkin asiaa kuvaava.

Kaikki yritykset toimivat Repovedellä ja nyt tehtiin yksi kanava, josta asiakas löytää jokaisen palvelut. Siis keskus Repoveden palveluihin.

Nimi ja toiminta julkaistiin Retki messuilla 3.3.2012 Helsingin messukeskuksessa

Julkaisun jälkeen alkoi melkoinen mylläkkä. ”Ei tuota nimeä saa käyttää”. ”Mikä keskus?” Yrittäjät olivat kovan painostuksen alaisina. Nimen käyttö yritettiin kieltää ja nimi pyydettiin vaihtamaan useammalta taholta. Silloin yleisö ja asiasta kantaa ottaneet eivät osanneet nähdä, mitä on tulossa ja mitä keskus tarkoittaa.

Repovesikeskus tänä päivänä

Repovesikeskuksen perusajatus on säilynyt samana perustamisesta lähtien.  Tehtävänä on helpottaa asiakkaan ostamista: Kaikki palvelut löytyvät yhdellä kontaktilla.

Myyntipalvelussamme etsimme asiakkaalle monesta vaihtoehdosta asiakkaan tarpeita vastaavat sopivimmat kokonaisratkaisut, majoitus-, kokous-, ateria- ja ohjelmapalvelut. Lisäksi asiakas voi myös itse etsiä ja varata palveluitamme Online varauksena.

Repovesikeskus on siis virtuaalinen keskus, jolla ei ole yhtä kiinteistöä, jonne asiakas voi tulla. Kiinteistöjä on jokaisella toimijalla. Näin Repovesikeskus kiinteistöjä on useita Pohjois-Kymenlaaksossa.

Muutama asia, miksi Repovesikeskus on myös nimenä oikeutettu:

  • Repovesikeskusta voitaneen kutsua myös Kouvolan seudun luontopalvelujen keskusvaraamoksi
  • Päätökset tehdään tiimissä, jossa on mukana 12 matkailualan yritystä
  • Tiimin yrityksissä on kesällä töissä maaseudulla lähes 100 henkilöä. Talvisin työntekijöitä on huomattavasti vähemmän.
  • Palvelussa on mukana kaikkiaan yli 20 yritystä
  • Vuodepaikkoja on yli 700 maaseudulla
  • Monipuolinen ohjelmatarjonta: opastettua patikointia, melontaa, teemallisia retkiä ja luontoon liittyvää koulutusta
  • Kanoottien, kajakkien ja SUP-lautojen vuokrausta

Laajaa alueellista yhteistyötä

Olemme yksi Kouvolan matkailun kärkiyrityssopimuksen tehneestä yrityksestä. Näin teemme tiiviisti yhteistyötä alueemme matkailun edistämiseksi. Yhteistyö Kouvolan kaupungin matkailuorganisaation kanssa on meille hyvin tärkeä. 

Tämän lisäksi teemme laajasti yhteistyötä etelä-kymenlaaksolaisten matkailuyritysten kanssa. Tästä on hyvänä esimerkkinä yli 50:n matkailualan yrityksen yhteistyö, jossa me olemme hyvin merkittävässä asemassa. Kymi The River yhdistys on koonnut matkailualueemme yhteen.

Repovesikeskuksen tiimi kokoontuu

Varsinkin talviaika on suunnittelemien ja uusien asioiden pohdiskelua. Keskustelemme ja päätämme tulevasta toiminnasta ja yhteisestä taloudesta. Yritykset ovat keskenään tasa-arvoisia kaikessa ryhmän päätöksenteossa.

Lisäksi jokaista yritystä velvoittaa Repovesikeskuksen arvot, jotka ovat perusta kaikelle toiminnallemme.

Repovesikeskuksen arvot toiminnassa löytyvät tästä >>

Mikäli sinulle, lukija, jäi jokin asia askarruttamaan, kerron mielelläni lisää Repovesikeskuksesta ja sen toiminnasta.

Eero Niskala

Sales&Developmen Manager

Repovesikeskus