Repovesikeskuksen vastuullisuus luontoaktiviteettien parissa on palkittu

Repovesikeskuksesta saatavat luontoaktiviteetit ovat Repojotoksen toimintaa.

Repojotos on toiminut vastuullisesti koko toimintansa ajan. Toimintaa on ohjannut tuohon suuntaan yrittäjien oma aktiivisuus asiassa. Sopimuskumppanuus Metsähallituksen kanssa ja toiminta kansallispuistoissa sekä luonnonsuojelualueilla myös edellyttävät vastuullisuutta.

Polku Green Activities sertifikaattiin

Olemme syventäneet tietämystämme ja laajentaneet vastuullisen toimintamme myös henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Huomioimme myös paikallisuuden ja meitä lähellä olevan monen yhdistyksen toiminnan. Niiden kanssa teemme yhteistyötä aina mahdollisuuksien mukaan. Esimerkkinä olkoon paikallisen latuyhdistyksen kanssa toteutuneet melontapaikat ja -reitit.

Nyt olemme saaneet ”palkinnon” pitkäaikaisesta vastuullisesta toiminnastamme. Repojotoksen toiminta on sertifioitu ja saanut tuomarineuvoston hyväksymänä Green Activities sertifikaatin 25.8.2023.

Retki vesillä

Jälkiä jättämättä luonnossa

Paljon täytettyviä vaatimuksia

Jotta tämä mahdollistui, meidän oli täytettävä kaikki asetetut vaatimukset. Pakollisia kriteereitä meillä oli täytettävänä yhteensä 33 kappaletta. Ne liittyivät ympäristöjohtamiseen (5), henkilöstöjohtamiseen (4), asiakasviestintään (5), yhteiskuntavastuuseen (3) ja tuotteisiimme (16). Tarkastelussa oli siis toimintamme kokonaisuudessaan.

Jatkuvaa kehitystä

Tämä vastuullinen toiminta on jatkuvaa, näin ollen meillä on oltava myös toiminnan vuosisuunnitelma, jossa on konkreettisia tavoitteita. Yksi tällainen on nyt koko toiminnan hiilijalanjäljen laskenta ja analysointi aktiivisen kauden päätyttyä. Näin saamme hyvän perustan toimintapäätöksillemme tulevaan kauteen.

Tiedämme jo nyt ateriapalveluissamme nykyään käytettävän kotimaisen kirjolohen aiheuttavan paljon vähemmän hiilijalanjälkeä kuin tuontilohi.

Green Activities sertifikaattimme kertoo nyt ja tulevaisuudessakin toimintamme monimuotoisesta vastuullisuudesta. Sertifikaattista voit lukea lisää tästä.